Nog wat andere informatie

De basisprincipes van de Beroepscode


Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGZP) houd ik me aan de beroepsethiek en beroepscode van Psychologen en Psychotherapeuten (www.psynip.nl).
De psychotherapeut moet zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

De Beroepscode in het belang van de cliënt en de psychotherapeut


Door gedragsregels op te stellen in de Beroepscode is het voor de cliënt en de psychotherapeut duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet er voor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psychotherapeut.

Klachtencommissie P3NL


In het geval van klachten verzoek ik deze met mij te bespreken zodat we een oplossing kunnen vinden. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van P3NL aanschrijven. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke klachtenfunctionarissen De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. U vindt de Klachtencommissie van P3NL via de volgende link: www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten